0  s DPH DO KOŠÍKU
Alkoholový inkoust Colorink Corteccia 14 ml

Alkoholový inkoust Colorink Corteccia 14 ml

Rychleschnoucí průhledný inkoust určený k dekorování předmětů. Používá se na lesklý papír, kov, pla...

Kód:KAV12

Záruka:24 měsíců

Dostupnost: skladem

Značka: Stamperia

Cena 86,56  / ks

 

Popis

Popis: Alkoholový inkoust Colorink Corteccia 14 ml

Rychleschnoucí průhledný inkoust určený k dekorování předmětů. Používá se na lesklý papír, kov, plast, sklo, polymerové hmoty a jiné hladké povrchy. Není vhodný na razítkování. Pro ředění, zesvětlení barev a čištění použijte ředidlo Colorink (KAVL01). Obsah 14ml. Neobsahují kyselinu. Nevhodné pro děti, uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobný bezpečnostní list ColorInk ke stažení v pdf.

UPOZORNĚNÍ
 • Obsahuje: Ethylalcohol, 1-Methoxy-2-Propanol
 • R 11 Vysoce hořlavý.
 • S 7/16 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Izolujte od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje. Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. S24 Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ
 • Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Předcházejte vytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací výparů ve vzduchu a zamezte vzniku koncentrací výparů překračujících mezní hodnoty expozice.
 • Kromě toho se produkt smí používat jen v prostorách, z nichž byly odstraněny všechny otevřené zdroje světla a ostatní zdroje vznícení. Elektrické zařízení musí být chráněno podle příslušných norem.
 • Materiál se může elektrostaticky nabíjet: používat vždy uzemněné vedení při přenosu z jedné nádoby do druhé. Pracovníci by měli mít antistatickou obuv a oděv, a podlahy musí být vodivé. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Izolujte od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Zabraňte vdechování prachu, částic a mlhy, které vyplývají z použití tohoto přípravku. Vyvarujte se vdechování prachu z pískování. Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. Osobní ochrana viz kapitola 8. Nikdy k vyprázdnění nepoužívejte tlak: kontejner není tlaková nádoba. Vždy uchovávejte v nádobách, které odpovídají originálním. Řiďte se zdraví a bezpečnosti při práci.
SKLADOVÁNÍ
 • Skladujte v souladu s místními předpisy. Dodržujte varovné pokyny na štítcích.
 • Skladujte při teplotě mezi 5-30 ° C na suchém, dobře větraném místě odděleně od zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
OCHRANA
 • Ochrana očí: Používejte ochranné brýle určené pro ochranu proti stříkajícím kapalinám.
 • Ochrana těla: Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo z vysoce tepelně odolných syntetických vláken. Ochranné krémy mohou pomoci chránit exponované oblasti kůže, neměly by však být aplikovány, pokud již došlo k expozici.
 • Ochrana rukou: Při dlouhodobé nebo opakované manipulaci používejte rukavice.
 • Ochrana dýchacích cest: Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory.
TECHNICKÁ OPATŘENÍ
 • Zajistěte dostatečné větrání. Tam, kde je to proveditelné, by to mělo být dosaženo použitím místní ventilace s dobrým celkovým odsáváním. Jestliže toto nestačí k udržení koncentrace částic a výparů rozpouštědel pod hranicí OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu.
 • Expoziční limity: Ethylalcohol: AK = 1900 mg/m3, CK = 7600 mg/m3, 1-Methoxy-2-Propanol: AK = 375 mg/m3, CK = 568 mg/m3
 • Další informace: Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
 • Není známo žádné zvláštní nebezpečí. Na základě našich zkušeností a na základě dostupných informací, žádné nežádoucí účinky na zdraví se nepředpokládá, pokud je používáno v souladu s doporučením s vhodnými opatřeními pro určené použití. V případě, že výrobek přilne k pokožce, nemůže k podráždění dojít, pokud vyschne.
 • Expozice koncentrací složek rozpouštědel par nad mezní hodnoty na pracovišti může mít za následek nepříznivé účinky na zdraví, jako podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v mimořádných případech i ztrátu vědomí.
Dotaz na produkt
Dotaz na produkt "Alkoholový inkoust Colorink Corteccia 14 ml"
Kopie na Váš e-mail

Současně nakupované

Mohlo by vás zajímat


 


e-shop, internetový obchod,
tvorba webu

Provozovatel: Davona s.r.o.
Jana Zajíce 484/22, 170 00 Praha 7
IČO: 27935183
Váš specialista na scrapbook a výtvarné potřeby


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
JavaScript musí být povolen