CZK Měna
Hledat
Menu

Nacházíte se zde: Úvod E-shop Hobby barvy, decoupage Barvy speciální Patina Patina Cerantica - metalická bronzová 20ml

Patina Cerantica - metalická bronzová 20ml

Kód zboží: K3P15B EAN: 8024273039590
Značka: Stamperia

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

Dostupnost zboží na skladech

e-shop Králův Dvůr

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

Prodejna Praha 7

1 ks

164,36 Kč
+

Alternativy

Patina Cerantica - zlatá 20ml

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

175,91 Kč

Patina Cerantica - metalická stříbrná 20ml

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

164,36 Kč

Patina Cerantica - metalická tyrkysová 20ml

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

176,05 Kč

Patina Cerantica - metalická růžová 20ml

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

176,05 Kč

Patina Cerantica - bílá 20ml

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

164,36 Kč

Patina Cerantica - metalická černá 20ml

Skladem - můžete mít do 2 pracovních dnů

176,05 Kč

Další alternativy

Popis - Patina Cerantica - metalická bronzová 20ml

Patinovací vosk bronzový s metalickým efektem po nanesení neprůhledný. Je vhodný na porézní povrchy a po aplikaci nelze odstranit (pouze s použitím rozpouštědla). Ideální pro zvýraznění reliéfních prvků. Natírá se na povrch předmětu prstem nebo pomocí hadříku. Vhodný na mixed media projekty. Obsah 20ml.
Bezpečnostní upozornění: Tento produkt obsahuje ropné deriváty. Při práci dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za nevhodné použití výrobku. Nepolykejte. Nevhodné pro děti do 3 let. Kompletní bezpečnostní list ke stažení v pdf.

Signální slovo: Varování
Věty nebezpečnosti:
H 228 Pevná hořlavá látka.
H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H 315 Způsobuje podráždění kůže.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 411 Toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrzy. Zákaz kouření.
P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana tváře.
P 301 + P 310 Při požití: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
P 331 Nevyvolávejte zvracení.
P 303+361+353 Pokud se látka dostane na kůži nebo do vlasů ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou.

Seznam příslušných R-vět:
R 10 Hořlavý
R 38 Dráždí pokožku.
R 43 Může vyvolat citlivost při styku s kůží.
R 50/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65 Škodlivý, může způsobit poškození plic.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67 Opakovaná expozice může způsobit ospalost a závratě.

Seznam příslušných H-vět:
H 228 Pevná hořlavá látka.
H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H 315 Způsobuje podráždění kůže.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 400 Velmi toxický pro vodní organismy.
H 410 Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
H 412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
 

Značka Stamperia

STAMPERIA jako značka byla uvedena na trh v roce 1995. První kolekce zahrnovala šablony, razítka, akrylové barvy, dekupážní papíry a rýžový papír - v té době senzační novinka, protože Stamperia byla první společností na světě, která tiskla na rýžový papír. STAMPERIA je dnes lídrem v oblasti umění a řemesel a kreativních hobby a má distributory a prodejce ve více než 60 zemích světa.

Nahoru