CZK Měna
Hledat
Menu

Nacházíte se zde: Úvod E-shop Hobby barvy, decoupage Barvy speciální Patina Vosková pasta černá 20ml

Vosková pasta černá 20ml

Kód zboží: 26678 EAN: 5997412789294
Značka: pentart

Skladem < 3 ks

99,58 Kč

Popis - Vosková pasta černá 20ml

Patina na bázi včelího vosku a pomerančového oleje. Pastu nanášíme v tenké vrstvě pomocí suchého štětce, nebo krouživými pohyby prstů. Pastu používáme na povrch ošetřený aspoň podkladovým nátěrem, nebo už na ozdobený předmět. Ještě více lesku dodáte přeleštěním povrchu měkkým hadříkem. Dlouhodobou ochranu dekorovaného předmětu dosáhnete přelakováním tvrdým lakem Pentart. Nebezpečí. H228 Hořlavá tuhá látka. H304 Může být smrtelné po požití a vniknutí do dýchacích cest. H315 Způsobuje podráždění kůže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla / jisker / otevřených plamenů / horkých povrchů. - Nekouřit. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P303 + 361 + 353 V PŘÍPADĚ STYKU S POKOŽKOU (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte / odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou /sprchou.

Značka pentart

Pentacolor Ltd. je rodinná společnost založená před 30 lety profesionálními chemiky. Hlavní činností je vývoj a výroba kreativních hobby chemikálií. Vlastní laboratoř a moderní továrna umožňují neustálé inovace a rychlou reakci na požadavky trhu. Rostoucí vývoj a výrobní kapacita dělá z Pentartu spolehlivého výrobce. Filozofií firmy je vysoká kvalita, flexibilita a úplné uspokojení potřeb zákazníků. 

Nahoru