0  s DPH DO KOŠÍKU
Epoxidová pryskyřice 250+125g

Epoxidová pryskyřice 250+125g

Balení obsahuje 250g pryskyřice a 125g tvrdidla. Ideální pro výrobu šperků, zalévání květin, mušlí, ...

Kód:9569000

Záruka:24 měsíců

Dostupnost: skladem

Značka: EFCO

Cena 750,81  / ks

 

Popis

Popis: Epoxidová pryskyřice 250+125g

Balení obsahuje 250g pryskyřice a 125g tvrdidla. Ideální pro výrobu šperků, zalévání květin, mušlí, kamínků a výrobu moderních doplňků do bytu. Díky vysoké průzračnosti je tato pryskyřice vhodná i pro potažení uměleckých děl a fotografií. Velice dobře přilne ke dřevu, kovu, betonu, polystyrenu. Po vytvrdnutí čirá, průhledná, nelepivá. Nízká viskozita. Bez rozpouštědla a plnidla. Tento výrobek není odolný vůči UV záření.

Návod k použití: Striktně dodržujte míchací poměr (100 dílů pryskyřice /50 dílů tvrdidla), a to pečlivým vážením. Homogenní hmoty lze dosáhnout pouze pomalým intenzivním mícháním (důležité: při míchání stírejte hmotu ze stran kalíšku). Pryskyřici lze obarvovat prášky Efcolor. Otevřené nádoby vždy uzavřete výhradně originálními uzávěry. Uchovávejte na suchém chladném místě. Při optimálních skladovacích podmínkách vydrží 12 měsíců. Z formy může být vyjmuta po 36 hodinách. Úplné vytvrdnutí po 7 dnech. Pracovní teplota 10 - 25°C.

Pryskyřice: H315 Způsobuje podráždění kůže. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může způsobit alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní instrukce: P261 Nevdechujte prach/dým/mlhu/výpary/aerosol. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte a pokud to jde. Pokračujte ve vyplachování. P321 Zvláštní léčba (viz...na etiketě). P501 Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. EUH206 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: reaktivní složka: pryskyřice bisphenol A-epichlorohydrin s průměrnou molekulární hmotností <700, epoxidová pryskyřice bisphenol F, alkyl (C12-C14) glycidyl ether.

Tvrdidlo: H302 Při polknutí bolestivý. H314 Způsobuje těžké popálení kůže a poškození očí. H317 Může způsobit alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní instrukce: P260 Nevdechujte prach/dým/mlhu/výpary/aerosol. P303 + P361 + P353: PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte všechny zasažené oděvy. Omyjte si kůži vodou/ osprchujte se. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vjměte kontaktní čočky, pokud je máte a pokud to jde. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte zamčené. P501 Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Obsahuje: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, benzyl alcohol, 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diamine, polyoxypropylenediamines.

Nebezpečí. Uchovávejte mimo dosah dětí!
Dotaz na produkt
Dotaz na produkt "Epoxidová pryskyřice 250+125g"
Kopie na Váš e-mail

Současně nakupované

Mohlo by vás zajímat


 


e-shop, internetový obchod,
tvorba webu

Provozovatel: Davona s.r.o.
Jana Zajíce 484/22, 170 00 Praha 7
IČO: 27935183
Váš specialista na scrapbook a výtvarné potřeby


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
JavaScript musí být povolen