0  s DPH DO KOŠÍKU
Patina Anticante - měděná 20ml

Patina Anticante - měděná 20ml

Pasta pro získání starodávného efektu, nebo k získání efektních prasklin. Nanášejte pomocí hadříku, ...

Kód:K3P16R

Záruka:24 měsíců

Dostupnost: skladem

Značka: Stamperia

Cena 139,15  / ks

 

Popis

Popis: Patina Anticante - měděná 20ml

Pasta pro získání starodávného efektu, nebo k získání efektních prasklin. Nanášejte pomocí hadříku, nebo papírového ubrousku v tenké vrstě. Ideální pro nanášení na krakelované povrchy.

Bezpečnostní upozornění: Tento produkt obsahuje ropné deriváty. Při práci dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení. Udržujte mimo dosah dětí! Kompletní bezpečnostní list ke stažení v pdf.

Signální slovo: Varování
Věty nebezpečnosti:
H 228 Pevná hořlavá látka.
H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H 315 Způsobuje podráždění kůže.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 411 Toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrzy. Zákaz kouření.
P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana tváře.
P 301 + P 310 Při požití: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
P 331 Nevyvolávejte zvracení.
P 303+361+353 Pokud se látka dostane na kůži nebo do vlasů ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou.

Seznam příslušných R-vět:
R 10 Hořlavý
R 38 Dráždí pokožku.
R 43 Může vyvolat citlivost při styku s kůží.
R 50/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65 Škodlivý, může způsobit poškození plic.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67 Opakovaná expozice může způsobit ospalost a závratě.

Seznam příslušných H-vět:
H 228 Pevná hořlavá látka.
H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H 315 Způsobuje podráždění kůže.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 400 Velmi toxický pro vodní organismy.
H 410 Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
H 412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
 

Dotaz na produkt
Dotaz na produkt "Patina Anticante - měděná 20ml"
Kopie na Váš e-mail

Současně nakupované

Mohlo by vás zajímat


 


e-shop, internetový obchod,
tvorba webu

Provozovatel: Davona s.r.o.
Jana Zajíce 484/22, 170 00 Praha 7
IČO: 27935183
Váš specialista na scrapbook a výtvarné potřeby


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
JavaScript musí být povolen