CZK Měna
Hledat
Menu

Nacházíte se zde: Úvod Vše o nákupu Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážíme si Vaší důvěry a chceme Vás ubezpečit, že veškeré osobními údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Obecné informace

Sběr, zpracování a používání osobních údajů

Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom mohli plnit naše vzájemné smluvní povinnosti, přijímali a vyřizovali Vaše podněty a objednávky, abychom Vám zasílali náš newsletter, pokud jste si jej vyžádali, případně zpracovali Vaše dotazy. Podrobnější informace najdete níže.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, a je-li poskytováno, pak také číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podrobnosti o zacházení s osobními údaji podle účelu najdete níže.

Pro potřeby udělení akreditace v souvislosti s absolvováním našeho kreativního kurzu s akreditací MŠMT zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a datum narození. Seznam s účastníky kurzu po realizaci kurzu uchováváme po dobu 7 let.

Newsletter/Hromadný e-mail/Zasílání novinek

Pokud jste poskytli souhlase se zasíláním našeho newsletteru, zasíláme jej nepravidelně na Vaši e-mailovou adresu. Toto obchodní sdělení obsahuje informace o výrobcích, akcích, soutěžích, novinkách atd. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to tak že se z odebírání newsletteru odhlásíte.

Program Ověřeno zákazníky Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Dotazník je Vám zaslán pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

Soubory cookies a jejich použití

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies, malé textové soubory, které se lokálně ukládají ve vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, respektive, aby se již uložené cookies opět smazaly. Toto nastavení zjistíte z nápovědy svého prohlížeče.

Předávání osobních údajů třetím subjektům (komu a proč předáváme vaše osobní údaje)

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům v těchto případech:

 • Doručení zboží: aby byl Vámi zvolený dopravce schopen doručit objednané zboží, musí vědět kam a komu má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Jsou to především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat. Pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak je to i částka, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží.
 • Program Ověřeno zákazníky Heureka.cz - Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Dotazník je Vám zaslán pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst.3 zákona č.480480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
 • Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o Vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Provoz e-shopu: Vaše osobní údaje, kterými je e-mailová adresa, přihlašovací jméno, heslo, IP adresa, fakturační adresa (firma, jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, telefonní číslo, fax), dodací adresa (firma, jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, telefonní číslo, fax) a historie objednávek jsou v rámci komplexního zajištění provozu a servisu aplikace e-shopové platformy WebSynergy https://www.davona.cz/ zpracovávány a zabezpečeny firmou THINlines s.r.o., která nám poskytuje e-shopovou platformu.
 • Zálohy dat s Vašimi osobními údaji máme na garantovaném zabezpečeném cloudovém úložišti s chráněným přístupem, jehož poskytovatelem je AutoCont CZ a.s.
 • Údaje Vaší e-mailové adresy pro zpracování newsletterů a direct mailů na základě Vašeho souhlasu zpracováváme v rámci systému poskytovatele Leadhub s.r.o.

Úprava, oprava a doplnění osobních údajů

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu. Můžete zde měnit základní informace o Vaší osobě a měnit nastavení zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit). V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@davona.cz.

Přístup (portabilita) k osobním údajům

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zaslání žádosti na e-mail info@davona.cz.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím, týkajících se Vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz osobních údajů

Můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o Vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@davona.cz.

Vznesení námitky

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na Vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto Vašich osobních údajů.
Tuto námitku můžete vznést pomocí zaslání e-mailu na adresu info@davona.cz.

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, (b) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete věc řešit nejprve s námi.


Informace o zpracování osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

Základní shrnutí

Společnost Davona s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Davona s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 484/22, identifikační číslo: CZ27935183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 127629 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, adresa elektronické pošty info@davona.cz, telefon 734 592 296.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Heureka.cz, Česká pošta s.p., General Logistic System Czech Republic s.r.o., při platbě kartou on-line, poskytovatel brány GOPAY, THINline s.r.o. a AutoCont CZ a.s..

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. O opravu nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádejte následujícícm způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na adresu info@davona.cz.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Davona s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro realizaci jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Davona s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 484/22, identifikační číslo: CZ27935183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 127629 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, adresa elektronické pošty info@davona.cz, telefon 734 592 296.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a realizaci jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 7 let od udělení souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na adresu info@davona.cz nebo zrušíte svůj souhlas ve svém účtu.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

COOKIES

CO TO JSOU „COOKIES“

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

JAK POUŽÍVÁME COOKIES

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Toto umožňuje využívat funkce jako např. zobrazení nákupního košíku, historie procházení, skrytí obchodního sdělení, přihlášení apod.

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

JAK UDĚLUJETE SOUHLAS S COOKIES

K tomu, abychom mohli využívat statistické a diagnostické cookies, potřebujeme Váš souhlas. Taktéž využívání reklamních cookies a cookies třetích stran je umožněno až poté co jejich používání odsouhlasíte. Souhlasy udělujete pomocí cookies lišty v dolní části prohlížeče anebo nastavením Vašeho prohlížeče. Technické cookies Váš souhlas nevyžadují, lze je ale pomocí nastavení prohlížeče zakázat, web však nebude bez technických cookies fungovat správně.

POUŽÍVÁME GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech v USA. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webu a vytváření zpráv o jeho aktivitě pro nás jako provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

POUŽÍVÁME COOKIES REKLAMNÍCH PARTNERŮ

GOOGLE

Díky souboru cookieDoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Můžete si používání souboru cookieDoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam.

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších dodavatelů či reklamních sítí třetích stran. Můžete weby těchto třetích stran navštívit a odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).

FACEBOOK

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-RegulatoryPrinciples for Online BehavioralAdvertising) a účastní se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout.  Nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:

SEZNAM.CZ

Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu (tematikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů. Data uložená v těchto souborech jsou později rozdělena do několika charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby, atd). Nemělo by se tedy stát, že fanouškovi fotbalu, který pravidelně sleduje výsledky utkání, se objeví reklama na kurzy baletu.

Nahoru