CZK Měna
Hledat
Menu

Nacházíte se zde: Úvod Vše o nákupu Zásady práce s vašimi údaji

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme Davona s.r.o., se sídlem Jana Zajíce 484/22, Praha 7 - Bubeneč, 17000, IČ 27935183,  jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 127629.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: info@davona.cz

Tel.č.:  +420 216 216 080

V naší společnosti zpracováváme některé osobní údaje, o tomto zpracování se můžete dočíst v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, případně telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně produktů a našich služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o vašem nákupu. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám objednané produkty. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste náš zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od poslední objednávky produktů či služeb. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@davona.cz.

D. Ověřování recenzí

Pokud jste u nás nakoupili a zanechali recenzi, můžeme v systému (je-li to možné) ověřit, že jste opravdu náš zákazník a recenze se vztahuje k reálně zakoupeným produktům a službám.

Z jakého důvodu?

Předpisy na ochranu spotřebitele (zejména zákon o ochraně spotřebitele) vyžadují, abychom v případě, že recenzi komunikujeme jako autentickou (od našeho zákazníka), takovou recenzi přiměřeným způsobem ověřili.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, po kterou máme recenzi v našich marketingových materiálech/na našich webových stránkách.

E. Monitorování hovoru na naší zákaznické lince

Pokud nám voláte za účelem zákaznické podpory na naši zákaznickou linku, hovor monitorujeme.

Z jakého důvodu?

Abychom zaznamenali, jak a s čím vám můžeme vyjít vstříc, případně uchovali komunikaci o tom, na čem jsme se domluvili a podle toho mohli navázat následující kroky v týmu.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 3 měsíců, pokud obsahem záznamu nebudou informace, které musíme uchovat delší dobu pro splnění právních povinností nebo pro obranu, uplatnění či ochranu našich práv - v takto individuálních případech uchováváme nahrávku po dobu nezbytně nutnou.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Kontaktujte nás případně na e-mailové adrese info@davona.cz nebo na tel. č. +420 216 216 080.

F. Zaslání životopisu 

okud reagujete na naši otevřenou pracovní pozici a zašlete nám životopis pro výběrové řízení, zpracováváme osobní údaje z tohoto životopisu a vaše kontaktní údaje pro účely výběrového řízení.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a spolupráci.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Do ukončení výběrového řízení. Po jeho ukončení budeme osobní údaje dále zpracovávat pouze pokud se s vámi domluvíme na další spolupráci nebo nám k tomu dáte souhlas. 

G. Analytika

Údaje o vašem nákupu (co jste nakoupili, kdy, za jakých podmínek) používáme také pro analytické účely. Na základě těchto dat víme, jaké zboží dokoupit, kde posílit naše služby, kde naopak "ubrat" , co do budoucích období ekonomicky očekávat. Zkrátka potřebujeme data, abychom naši firmu správně řídili a rozvíjeli.

Z jakého důvodu?

Potřebujeme data, abychom naši firmu správně řídili a rozvíjeli.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 12 měsíců, poté data pro tyto účely anonymizujeme nebo dále nezpracováváme.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Kontaktujte nás případně na e-mailové adrese info@davona.cz nebo na tel. č. +420 216 216 080.

H. Analytika a cílení reklamy za pomocí kontaktních údajů

Pokud jste nám dali na naší liště souhlas, pracujeme s vaším telefonem a e-mailem také pro účely analytiky, trackovní a cílení reklamy, mimo jiné za využití (a propojení nástrojů) společnosti Google.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Maximálně po dobu 1 roku, pokud souhlas neprodložíte nebo nevezmete zpět.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb 
  • společnosti podílející se na expedici zboží 
  • poskytovatel e-mailingové služby
  • IT a marketingoví specialisté
  • poskytovatel webhostingu
  • poskytovatel telefonní virtuální ústředny
  • poskytovatel fakturačního systému
  • daňoví, právní, účetní a jiní obdobní poradci

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie s vyjímkou amerických nástrojů. Používáme však ty, které jsou zapojené do programu Data Privacy Framework. .

III. Uživatelský účet

Pokud jste se registrovali do našeho uživatelského účtu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný.

Pro zřízení zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, e-mailovou adresu.

V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich objednávkách na našem e-shopu a osobní údaje, které vyplníte k vašemu profilu, tedy jméno, příjmení a doručovací adresy.

Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 5 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat). V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@davona.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 216 216 080.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k profilování, ani automatizovanému rozhodování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Nahoru